klonk.dk – ny omstridt domæneafgørelse

På sammme måde som med orango.dk og eof.dk, så er klonk.dk blevet frakendt en privatperson i Klagenævnet for domæneklager. Personen der har fået frakendt domænet har været i besiddelse af det i 11 år. Vinderen af domænet er et firma, K:L:O:N:K, som ifølge domæneklagenævnet har vægtigere interesser end privatpersonen:

”Klagerens kommercielle interesser skal…afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser.”

Afgørelsen kan læses her som pdf

Medier der skriver om sagen om klonk.dk:

COMON
Newz
Ejeren af klonk.dk’s egen beskrivelse
itrends